Rookmelders koppelen is makkelijk dan het er uit ziet.

We moeten er altijd voor zorgen dat we één rookmelder hebben die de master is.
Een master is een melder die de basis is van alles wat we er aan koppelen.
De master kan alles zijn zelfs een afstandsbediening of een hittemelder of een koolmonoxide melder
Aan de master gaan we alle andere apparaten  koppelen.

Zorg er voor dat u weet wat de master is, het meest makkelijk is om er aan de onderkant even een stickertje te plakken.
Mochten we later nog een rookmelder of een hitte melder er aan willen koppelen dan moet dat ook via de master.
Daarom moeten we onthouden wat de master is, en door er een stickertje er op te plakken aan de binnenkant weten we altijd dat we de juiste hebben als we meer apparaten in de groep willen koppelen.

Het koppelen van de rookmelders

Leg alle rookmelders of te koppelen apparaten bij elkaar op een tafel.
Zorg er voor dat ze allemaal aan staan, dit doen we aan de achter kant van de rookmelder door de schakelaar op aan te zetten.
rookmelder-aan-uit-zettenrookmelder-aan-uit-zetten
We zien dan aan de voorkant het lichtje even knipperen.

Als alles aan staat gaan we één rookmelder de master maken.
Dit doen we door de test knop in te drukken en ingedrukt te houden.
Deze houden we ingedrukt tot het lichtje 3 keer knippert.
We zien nu dat de master een rood snel knipperend lichtje laat zien.
De master is nu klaar om andere aan zich te laten koppelen.

De andere rookmelders koppelen aan de master.
Zolang de master een snel knipperend lichtje laat zien kunnen we andere apparaten er aan koppelen.
De master blijft 1 minuut knipperen en daarna stopt het knipperen.
Als de master niet meer knippert kunnen we andere er niet aan koppelen.( hou dit dus in de gaten )
En moeten we de master weer activeren zodat we kunnen koppelen.
De testknop ingedrukt houden tot we 3 keer het lichtje zien knipperen en direct loslaten.

Ander rookmelders koppelen aan de master

Druk de test knop van de te koppelen rookmelder in en hou deze ingedrukt tot we 2 keer het lichtje zien knipperen en laat dan de test knop los.
We zien heel even het lampje snel knipperen en de rookmelder is nu gekoppeld.
Dit doen we met al de te koppelen rookmelders of andere apparaten.

Let er wel op dat op de master het lampje nog snel knippert als we andere apparaten willen koppelen.
Als het lampje op de master niet meer knippert moeten we de master weer activeren om andere apparaten te kunnen koppelen.
Dit doen we door de master testknop in gedrukt te houden tot die weer 3 keer knippert en dan gelijk los laten.
Nu zien we de master weer snel knipperen.
En we kunnen verder gaan met het koppelen van de rest van de rookmelders.

Afstandsbediening koppelen.

Als we een afstandsbediening hebben gekocht dan moeten we deze ook koppelen aan de master.rookmelder-afstandsbediening
Ook dit kan alleen als de master een snel knipperend lichtje laat zien.
Als de master snel knippert kunnen we de testknop op de afstandsbediening ingedrukt houden tot we 2 keer het lichtje zien knipperen en dan de testknop op de afstandsbediening gelijk los laten.

Afstandsbediening als master

Het is ook mogelijk de afstandsbediening als master te gebruiken.
Let er dan wel op dat we deze als master moeten maken.
Ook dat doen we door de testknop in gedrukt te houden tot het lichtje 3 keer knippert.
Ook na 1 minuut zal dit lichtje uit gaan.

Moeten we meer koppelen dan moeten we de afstandsbediening in de gaten houden dat die nog steeds knippert.
Is ook hier het lichtje uit kunnen we niet meer koppelen.
Dan moeten we deze weer als master activeren en we kunnen verder met koppelen.

Hou er wel rekening mee dat we maar 1 master kunnen hebben als we alles als 1 groep willen maken.
Willen we de afstandsbediening gebruiken als master dan mag er dus geen rookmelder master zijn.
maar dan wordt alles gekoppeld aan de afstandsbediening.

Tuya rookmelder koppelen

De tuya rookmelder moeten we ook koppelen in de groep van de gekoppelde rookmelders.tuya-rookmelder-koppelen
Dit doen we niet met de testknop boven op maar dit doen we met het kleine knopje aan de zijkant van de Tuya module.
Het meest eenvoudige is de rookmelder van de Tuya module af te halen en zo de Tuya module te koppelen in de groep rookmelders.

Zorg dat de Tuya module aanstaat dit doen we door de afscherm plaatjes tussen de batterijen er uit te halen.
Nu zullen we het lampje achter het kleine knopje even zien branden en dan weten we dat de Tuya module aan staat.

Het koppelen in de groep

Zorg er voor dat de master rookmelder snel knippert.
Nu drukken we het kleine knopje van de Tuya module in en houden we in gedrukt tot die 2 keer knippert en laten hem direct los.
Nu is de Tuya module gekoppeld in de groep rookmelders.

Hittemelder koppelen

Hebben we er ook een hittemelder bij dan kunnen we deze ook koppelen in de groep rookmelders.Hittemelder testknop
Op de hittemelder zit de testknop aan de voorzijde.
Dit knopje hebben we nodig om de hittemelder te koppelen met de rookmelders.
Zorg er voor dat de hittemelder ook aan staat.
Aan de achter kant van de hittemelder zit een klein schakelaartje die we om moeten zetten op ON.
Dan zien we even de hittemelder oplichten en dan staat die aan.

En als dat het geval is drukken we de testknop in tot die twee keer knippert en dan laten we deze gelijk los.

De Master rookmelder moet wel snel knipperen om de hittemelder ook in de gekoppelde groep op te kunnen nemen.

Nu is de hitte melder ook gekoppeld aan alle apparaten in de gekoppelde groep

CO melder koppelen

Hebben we een CO melder die te koppelen is dan kunnen we deze ook koppelen in de groep rookmelders.CO melder
We moeten er eerst voor zorgen dat de CO melder aan staat.
Aan de achter kant zien we een klein knopje die we goed moeten indrukken en dan los laten.

Zodra we de CO melder aanstaat moeten we eerst wachten tot de CO melder aan de voorkant weergeeft dat die aan staat.
Dit kan even duren omdat de CO melder eerst alles moet controleren.

Zodra die aan staat horen we een piep toon en zien we in het display dat die aan staat.

Als die aan staat kunnen we deze ook koppelen in de groep rookmelders.
Dit doen we door de testknop op de CO melder ingedrukt te houden tot die 2 keer knippert en nu is de CO melder ook gekoppeld in de groep rookmelders.

Let er wel op dat de master rookmelder zo staat dat die producten kan koppelen.
Het rode lampje op de master moet altijd snel knipperen als we er iets aan willen koppelen.

Hebben we meerdere apparaten die we willen koppelen dan moeten we vaker de master activeren zodat die weer kan koppelen.
De  master knippert maar 1 minuut en dan stopt het snel knipperen en dan is er dus ook niets aan te koppelen.
Dus we kunnen alleen apparaten aan de groep toevoegen als de master is geactiveerd en snel knippert.

Testen van de gekoppelde apparaten

Als we bij het testen van alle apparaten er een apparaat tussen zien zitten die niet is gekoppeld.
Dan moeten we die apart leggen en opnieuw koppelen in de groep.
Dit doen we dus door de master weer even te activeren door de master testknop ingedrukt te houden tot we het lampje 3 keer zien knipperen, en dan gelijk los laten.

Het apparaat wat eerder niet was gekoppeld even de test knop ingedrukt houden tot die 2 keer knippert en dan direct los laten.
Nu is dit apparaat ook gekoppeld in de groep van de master.

Dan weer even alles testen en we zullen nu zien dat alles nu wel werkt.

LET OP:
We kunnen maar 1 master hebben in de groep.
Dus kijk uit dat u niet meerdere masters maakt om zo alles te koppelen.
Als we twee masters hebben dan zal het niet goed werken.

Heeft u per ongeluk een tweede master gemaakt dan moet u die master uit drukken door de test knop 1 keer in te drukken als die snel knippert.
Dan deze rookmelder weer op nieuw koppelen met de juiste master en hij zal werken in de bestaande groep. 

Lukt het niet met koppelen en heeft u meerder masters gemaakt dan zullen er dus waarschijnlijk ook verschillende groepen ontstaan zijn.
Op zo een moment is de groep gekoppelde rookmelders niet goed gekoppeld.
Daarom is het belangrijk maar 1 master te gebruiken.
MERK DEZE AAN DE ACHTER KANT MET EEN M

Zo weet u altijd welke de master is die u nodig heeft om alles goed te kunnen koppelen.