We horen het steeds vaker Accu brand van E Bike

Een E Bike heeft een accu die we regelmatig moeten opladen.
Dat is normaal anders is het geen E Bike als die geen accu heeft.
Alleen moeten we wel opletten hoe we de accu opladen en wat voor tijdstip we dit doen.

Beschadigde Accu E Bike

Veel mensen hebben tegenwoordig een E Bike en dat rijd alleen maar heel erg fijn en lekker.
Alleen als we de E Bike ergens hebben gestald en we komen terug en we vinden de E Bike op de grond.
Dan moeten we voorzichtig zijn, bij zo een val kan de accu van de E Bike beschadigt zijn wat we niet aan de buitenkant hoeven te zien.
Maar in het accu pack kan er wel schade zijn.

Gaan we dan de accu opladen dan kan het zijn dat de accu warmer wordt dan normaal.
En wordt de accu veel warmer dan kunnen we dit meestal zien dat het accu pack gaat opzetten (hij gaat bol staan)
Als we dit zien moeten we er zeker niet mee door blijven rijden.

Tijdens het opladen van de E bike accu kan die zo warm worden dat er spontaan brand ontstaat.
Brand in een accu pack zoals die van een E Bike is bijna niet te blussen.
En zo een brand kan heel snel heel hevig worden.

Wanneer opladen E Bike accu

Laad de E Bike accu alleen overdag op, en wees thuis.
En zorg er altijd voor dat we in de ruimte waar we de E Bike hebben staan ook altijd een rookmelder hebben hangen.
We gaan er meestal niet van uit dat de accu van de E bike beschadigt is maar kijk uit.
Als we wel een kleine beschadiging hebben kan de accu dus spontaan gaan branden en dan is het wel zo verstandig dat we dit horen als er rookontwikkeling is in de ruimte waar we de E Bike hebben staan op dat moment

Gebruik altijd gekoppelde rookmelders als we een schuur hebben of een garage.
Zo horen we in de woning ook of er in de schuur of garage rookontwikkeling is.

E Bike accu controleren

Controleer regelmatig even de E Bike accu of die niet is beschadigt of dat die niet bol is gaan staan.
Als we een kleine beschadiging hebben hoeven we dat niet altijd aan de buitenkant te zien.
Maar wat er in het accu pack gebeurt weten we niet.

Door regelmatig de E Bike accu even te controleren kunnen we eenvoudig brand voorkomen.

Elektrische fiets brand blussen

Hebben we dan toch een keer de pech dat we wel een elektrische fiets brand hebben en zijn we er nog op tijd bij, doordat onze rookmelder ons heeft gewaarschuwd dat er rookontwikkeling is door de accu brand.

Mensen kijk hier wel heel erg goed mee uit.
De giftige stoffen die vrij komen van zo een accu brand wil je onder geen beding inademen.
Dit is zeer slecht voor de gezondheid en de longen kunnen hier door eenvoudig beschadigt raken.
Maar we weten ook dat je niet zo maar je huis in vlammen wil zien opgaan.

Zijn we nog een beetje op tijd bij zo een brandende fiets accu.
Zorg er dan voor dat we de fiets of de accu zo snel mogelijk naar buiten gooien.
Blussen is heel erg moeilijk, het zou kunnen met echt heel veel water en hebben we een poederblusser dan kunnen we dat ook proberen.
Maar vaak brand de accu gewoon door.

Altijd de brandweer bellen bij een fiets accu brand

Ook al staat dan misschien de fiets buiten en hebben we een poging gedaan dit brandje te blussen.
Bel altijd de brandweer.
Door dat we niet kunnen kijken wat er in het accu pack gebeurt kan de brand weer opnieuw beginnen als we dat niet verwachten.

De brandweer heeft de middelen om zo een accu echt goed te kunnen blussen.
Dus laat het echte werk over aan de brandweer ook al ligt de accu of de fiets buiten.